Monsterlijk

Door beelden uit je eigen geschiedenis te hergebruiken ontstaat een zich vertakkende persoonlijke mythologie, die zich aan louter particulariteit onttrekt door de afgelegde omwegen, de kronkelwegen door ruimte en tijd.

monster

Knipsel van een Grieks relief.

De kopieën van Griekse beelden, vazen en reliefs die ik in 1988 uit mijn hoofd leerde voor een tentamen archeologie, verhuisden van Nijmegen naar Breda, waar ze rond 1994 grondstof werden voor een reeks tekeningen. Zie: